Vad är en länk?

Länkar är en grundsten i användningen av Internet. Det är de som binder ihop "nätet". Länkar kan förekomma samlade längs toppen, botten eller marginalen i en sida. Om du vill undersöka det som förekommer i länken, "klickar" du på den med musen. Då hoppar din browser till det stället. Det kan vara längre ner på samma sida, på en annan sida eller på en "site" var som helst i världen. Ibland kan en länk förekomma mitt i en löpande text, som ordet browser i texten ovan. Sådana löpande text länkar används oftast för att koppla till en förklaring om ett begrepp.

Man kan ha bilder eller delar av bilder som länkar. Styrpanelen längst upp på sidan är en bild där olika delar är länkade till olika dokument. Ibland kan det även finnas "gömda" länkar som man kan märka genom att pilen blir en hand när man musen hamnar över ett visst ställe.

Förenklar ditt sökande

På denna sidan hittar du flera olika kategorier och länkar om bland annat Jurister och advokater , hoppas du finner vad du söker.

Kategorier